Âlem

 • Dini Sözlük

  Server-i Âlem Nedir?

  Âlemin efendisi, en üstünü Muhammed aleyhisselâm. Server-i âlem (sallallahü aleyhi ve sellem) bizim bilmediğimiz bir hayat ile şimdi hayattadır. Cesed-i…

 • Dini Sözlük

  Mukaddes Âlem Nedir?

  Görülemeyen ve hissedilemeyen mânâ âlemi. Müslümanın birinci vazifesi îtikâdı düzeltmektir. Ehl-i sünnet vel-cemâat âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak inanmaktır. İkinci olarak…

 • Dini Sözlük

  Kayyûm-i Âlem Nedir?

  Kayyûmiyyet makâmında bulunan velî zât. İnsanların âhirete âit derece ve seâdetleri bu mertebedeki velîlerin imdâdına verildiğinden kayyûm denilmiştir. Kutb-ı irşâd,…

 • Dini Sözlük

  Hâce-i Âlem Nedir?

  Âlemin, kâinâtın mürşidi, rehberi, yol göstericisi mânâsına Resûlullah efendimize mahsûs bir ünvan. Hâce-i âlem, gelmiş ve gelecek, yaratılmış ve yaratılacak…

 • Dini Sözlük

  Fahr-i Âlem Nedir?

  Âlemin kendisi ile övündüğü zât. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan saygı ifâdesi. Fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve sellem insanların…

 • Dini Sözlük

  Âlem-i Kebîr (Büyük Âlem) Nedir?

  İnsandan başka bütün mahlûkât, kâinat ve içindekiler. Âlem-i kebîrdeki mahlûkların en şereflisi ve en büyüğüArş’dır. (İmâm-ı Rabbânî)

 • Dini Sözlük

  Âlem Nedir?

  Allahü teâlâdan başka her şey, Allahü teâlânın yarattığı şeylerin hepsi, kâinât, varlıklar. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Elbette…

Başa dön tuşu