Âdile

  • Dini Sözlük

    Farîdât-ı Âdile Nedir?

    Dînimizin dört temel kaynağından icmâ’ ve kıyâs. (Bkz. İcmâ’, Kıyâs) İlim üçtür: Âyet-i muhkeme (hükmü açık âyet-i kerîmeler), sünnet-i kâime…

  • Dini Sözlük

    Halîfe-i Âdile Nedir?

    Halîfe olacağı, âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfin işâreti ile anlaşılan halîfe. Hazret-i Ebû Bekr’in halîfeliği böyledir.

Başa dön tuşu