İslam Tarihi

İslam Tarihi

 • May- 2012 -
  20 Mayıs
  Hayber gavzesi

  Hayber gavzesi

  HAYBER GAZVESİ Hz. Peygamber’in hicretin 7. yılında fethettiği, Şam-Medine yolu üzerinde Medine’nin 150 km. kuzeyinde Yahûdilerin oturduğu bir yerleşim merkezi.…

 • 20 Mayıs
  İlk müslümanlar

  İlk müslümanlar

  PEYGAMBERIMIZIN TEBLIĞE BAŞLAMASI VE İLK MÜSLÜMANLAR Allah (C.C) ilk teblig emri olan ´´Ey örtülere bürünen (Resulüm), kalk ve insanlari uyar.´´…

 • 20 Mayıs
  Hz.Muhammedin elçileri

  Hz.Muhammedin elçileri

  HAZRETİ PEYGAMBERIN ELÇİLERi Hudeybiyeden dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilen son peygamber Hazreti peygamber tarafindan , Islam…

 • 20 Mayıs
  Hz.Ömerin Müslüman olması

  Hz.Ömerin Müslüman olması

  HAZRET-I ÖMERIN MÜSLÜMAN OLUSU Kureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya başladılar.Kureyş Müşriklerinin azıllılarından…

 • 20 Mayıs
  Mute savaşı

  Mute savaşı

  MUTE SAVAŞI İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş. Mûte, Şam bölgesine giren Belka yakınlarında bir…

 • 20 Mayıs
  Mekke dönemi

  Mekke dönemi

  MEKKE DÖNEMI Mekke Cahiliye ortamında Hz. İbrahim’in soyundan gelen ve onun Hanif dinini takip eden bir aileden doğan Hz. Muhammed’in,…

 • 20 Mayıs
  Mekkenin fethi

  Mekkenin fethi

  MEKKENIN FETHI Hudeybiye andlaşmasına göre Huzaa kabilesi, Resulullaha,Bekiroğulları kabileside Kureyş kabilesi himayesine girmişdi.Fakat Bekiroğulları kabilesi ansızın Kureyşlilerden Saffan bin Umeyye,İkrime…

 • 20 Mayıs
  Habeş hicreti

  Habeş hicreti

  HABEŞİSTAN HİCRETİ Müslümanların Mekke müşriklerinin zulmünden kurtularak İslâm’ın öngördüğü biçimde özgürce yaşayabilmek amacıyla Habeşistan’a yaptıkları göç. Müslümanlar, ilki Hz. Muhammed’in…

 • 20 Mayıs
  Huneyn savaşı

  Huneyn savaşı

  HUNEYN SAVAŞI (Şevval, 8. H/630 M.) Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla Havazin Müşrikleri arasında meydana gelen savaş. Rasûlüllah (s.a.s) Mekke’nin fethi…

 • 20 Mayıs
  Akabe Biatı

  Akabe Biatı

  AKABE BEY’ATLARI Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında Mekke’nin Akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma…

 • 20 Mayıs
  Tebük savaşı

  Tebük savaşı

  TEBÜK SEFERİ Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam’da toplanan kırkbin kişilik Bizans ordusuna karşı çarpışmak üzere Medine’den Tebük’e kadar sevkettiği…

Başa dön tuşu