İslam Tarihi

İslam Tarihi

 • Hayber gavzesi

  HAYBER GAZVESİ Hz. Peygamber’in hicretin 7. yılında fethettiği, Şam-Medine yolu üzerinde Medine’nin 150 km. kuzeyinde Yahûdilerin oturduğu bir yerleşim merkezi.…

  Devamını Oku »
 • İlk müslümanlar

  PEYGAMBERIMIZIN TEBLIĞE BAŞLAMASI VE İLK MÜSLÜMANLAR Allah (C.C) ilk teblig emri olan ´´Ey örtülere bürünen (Resulüm), kalk ve insanlari uyar.´´…

  Devamını Oku »
 • Hz.Muhammedin elçileri

  HAZRETİ PEYGAMBERIN ELÇİLERi Hudeybiyeden dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilen son peygamber Hazreti peygamber tarafindan , Islam…

  Devamını Oku »
 • Hz.Ömerin Müslüman olması

  HAZRET-I ÖMERIN MÜSLÜMAN OLUSU Kureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya başladılar.Kureyş Müşriklerinin azıllılarından…

  Devamını Oku »
 • Mute savaşı

  MUTE SAVAŞI İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar arasında yapılan ilk savaş. Mûte, Şam bölgesine giren Belka yakınlarında bir…

  Devamını Oku »
 • Mekke dönemi

  MEKKE DÖNEMI Mekke Cahiliye ortamında Hz. İbrahim’in soyundan gelen ve onun Hanif dinini takip eden bir aileden doğan Hz. Muhammed’in,…

  Devamını Oku »
 • Mekkenin fethi

  MEKKENIN FETHI Hudeybiye andlaşmasına göre Huzaa kabilesi, Resulullaha,Bekiroğulları kabileside Kureyş kabilesi himayesine girmişdi.Fakat Bekiroğulları kabilesi ansızın Kureyşlilerden Saffan bin Umeyye,İkrime…

  Devamını Oku »
 • Habeş hicreti

  HABEŞİSTAN HİCRETİ Müslümanların Mekke müşriklerinin zulmünden kurtularak İslâm’ın öngördüğü biçimde özgürce yaşayabilmek amacıyla Habeşistan’a yaptıkları göç. Müslümanlar, ilki Hz. Muhammed’in…

  Devamını Oku »
 • Huneyn savaşı

  HUNEYN SAVAŞI (Şevval, 8. H/630 M.) Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla Havazin Müşrikleri arasında meydana gelen savaş. Rasûlüllah (s.a.s) Mekke’nin fethi…

  Devamını Oku »
 • Akabe Biatı

  AKABE BEY’ATLARI Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Medine’den gelip ilk müslüman olanlarla 621-622 yıllarında Mekke’nin Akabe adı verilen mevkîinde yaptığı iki anlaşma…

  Devamını Oku »
 • Tebük savaşı

  TEBÜK SEFERİ Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam’da toplanan kırkbin kişilik Bizans ordusuna karşı çarpışmak üzere Medine’den Tebük’e kadar sevkettiği…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu