Mekke Dönemi

 • May- 2012 -
  19 Mayıs

  Dünyaya Gelmeden Öncesi

  Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişine Kadar Cereyan Eden Hâdiseler Resûl-i Ekrem Efendimizin Pâk Nesebleri Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem’i yaratmıştı.…

 • 19 Mayıs

  Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi ve Çocukluğu

  Resûl-i Ekrem Efendimizin Dünyaya Teşrifleri Yeryüzünü mânevî bir karanlık kaplamıştı. Mevcudat, beşerin zulüm ve vahşetinden âdetâ mâteme bürünmüştü. Gözyaşı döken…

 • 19 Mayıs

  Peygamber Efendimizin On İki Yaşından Otuz Yaşına Kadar Olan Hayatı

  Peygamberimizin, Amcasıyla Şam’a Gidişi Kâinatın Efendisi Peygamberimiz (a.s.m.) on iki yaşına girmişti. Akranları arasında artık farklı beden ve sîmâya sahipti.…

 • 19 Mayıs

  Peygamberlikten Önce Dünya

  Efendimize Peygamberlik Verilmeden Önce Dünyanın ve İnsanlığın Durumu Dünyanın ve İnsanlığın Durumu Kâinatın Efendisine, risâlet vazifesi verilmeden önce, insanlığın ve…

 • 19 Mayıs

  Kâinatın Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi

  Şu kâinatın sahip ve mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve herşeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve herşeyde…

 • 19 Mayıs

  İlk Müslümanlar ve Mâruz Kaldıkları İşkenceler

  İlk Müslüman: Hz. Hatice Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (a.s.m.), Hira’daki ulvî mazhariyetle İlâhî memuriyetini idrak etmiş ve kudsî risalet vazifesini…

 • 19 Mayıs

  Aleni Davet

  Efendimizin Peygamberliğini Açıklaması Peygamberliğin İlânı ve Davetin Birinci Safhası Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din, elbette…

 • 19 Mayıs

  Şakk-ı Kamer Mu’cizesi

  Kureyşli müşrikler, Resûl-i Ekrem Efendimizin davasını tasdik eden bir çok mu’cizeye şâhid oldukları halde, yine de inad ve inkârlarından vazgeçip…

 • 19 Mayıs

  İsrâ ve Mi’raç Mu’cizesi

  Hicretten bir buçuk sene önce, Recep ayının 27. gecesiydi. Bu gecede Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan İsrâ1 ve…

 • 19 Mayıs

  Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti

  Medine’ye Hicretin Başlaması Peygamber Efendimiz ile Medineli Müslümanlar arasında cereyan eden Akabe bîatları ve yapılan anlaşmalar, Müslümanlar önünde yep yeni…

Başa dön tuşu