Dualar

Dualar

 • Tem- 2012 -
  20 Temmuz
  Mirac Gecesi Namazı

  Mirac Gecesi Namazı

  Receb-i Şerifin yirmiyedinci gecesine müsâdif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’at-da Fâtihâ-i şerîfeden…

 • 20 Temmuz
  Üç Aylara Girildiğinde Okunan Dua

  Üç Aylara Girildiğinde Okunan Dua

  Receb, Şaban ve Ramazan’dan ibaret üç ayların ilkine girildiği günlerde Resûlullah Aleyhisselâm şöyle duâ ederdi: “Allahümme bârik lenâ fî Recebe…

 • 20 Temmuz
  Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi)

  Leyle-i Kadir (Kadir Gecesi)

  Evvelâ iki rek’at namaz, her rek’atta Fâtiha’dan sonra yedi kere İhlâs-ı şerîf okunacak, selâmdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir. Sonra…

 • 20 Temmuz
  Senenin Sonunda Okunacak Dua

  Senenin Sonunda Okunacak Dua

 • 20 Temmuz
  Arefe Günü Duası

  Arefe Günü Duası

  Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-: Arefe gününde en ziyâde şöyle derlerdi:

 • 20 Temmuz
  Bayram Geceleri

  Bayram Geceleri

  “Ramazan bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini ihyâ edenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez.”

 • 20 Temmuz
  Sefere Çıkarken Okunacak Dualar

  Sefere Çıkarken Okunacak Dualar

  Sefere çıkarken şu beş sûre, evvelinde ve sonunda besmele-i şerîfe ile okunmalıdır: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri. Çünkü…

 • 20 Temmuz
  Gemiye Binerken Okunacak Dua

  Gemiye Binerken Okunacak Dua

  Gemiye binerken şu âyet-i celîleler okunursa bi-iznillah batmaktan emîn olunur: “Yüzüp gitmesine de, durmasına da bismillah. Muhakkak ki Rabbim Gafûr…

 • 20 Temmuz
  Gazadan Yahut Hacdan Dönerken Okunacak Dua

  Gazadan Yahut Hacdan Dönerken Okunacak Dua

  Abdullah bin Ömer -radıyallahu anhüma-dan rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz gazadan veya hacdan dönerlerken yüksek…

 • 20 Temmuz
  Şifa Duaları

  Şifa Duaları

  Hazret-i Âişe -radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; “Bu…

 • 20 Temmuz
  Şifa Ayetleri

  Şifa Ayetleri

 • 20 Temmuz
  Mü'minler İçin Dua

  Mü’minler İçin Dua

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dua etmişlerdir: “Yâ Rabb! Ben hangi…

 • 20 Temmuz
  Üzüntülü İken Dua

  Üzüntülü İken Dua

  İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma- der ki: Resûl-lah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi: “El-…

 • 20 Temmuz
  Hastaya Okunacak Dualar

  Hastaya Okunacak Dualar

  Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir. Buna göre şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır: “Es’elü’llâhe’l-azîm.…

 • 20 Temmuz
  Sıkıntılı İken Dua

  Sıkıntılı İken Dua

  İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı…

 • 20 Temmuz
  Borçtan Halas Olmak (Kurtulmak) İçin

  Borçtan Halas Olmak (Kurtulmak) İçin

  “Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (28) “Sana…

 • 20 Temmuz
  Maişet Darlığında

  Maişet Darlığında

  -“Maişet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekden men’ edecek hiç bir şey yokdur: “Canıma, malıma ve…

 • 20 Temmuz
  Ölüm Haberi Duyunca

  Ölüm Haberi Duyunca

  “Ölümün kendine hâs bir büyük korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin: “Biz Allah’a aidiz ve…

 • 20 Temmuz
  Gök Gürleyince Okunacak Dua

  Gök Gürleyince Okunacak Dua

  “Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah’ı tesbîh ediniz, tekbîr…

 • 20 Temmuz
  Rüzgar Esince Okunacak Dua

  Rüzgar Esince Okunacak Dua

  “Kuzey rüzgârı şiddetlendiği zaman Resûlullah: “Ey Rabbim! Bu rüzgârla göndereceğin şeylerin şerrinden sana sığınırım” derlerdi. (35) (35) Tuhfetû’z-zakirîn, 174.

Başa dön tuşu