Muhtelif Dualar

 • Tem- 2016 -
  20 Temmuz

  Nazar Duası

  Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: “Ve in yekadullezîne keferû…

 • Tem- 2012 -
  22 Temmuz

  Nazar Duası

  Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu: “Ve in yekadullezîne keferû…

 • 20 Temmuz

  Sefere Çıkarken Okunacak Dualar

  Sefere çıkarken şu beş sûre, evvelinde ve sonunda besmele-i şerîfe ile okunmalıdır: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri. Çünkü…

 • 20 Temmuz

  Gemiye Binerken Okunacak Dua

  Gemiye binerken şu âyet-i celîleler okunursa bi-iznillah batmaktan emîn olunur: “Yüzüp gitmesine de, durmasına da bismillah. Muhakkak ki Rabbim Gafûr…

 • 20 Temmuz

  Gazadan Yahut Hacdan Dönerken Okunacak Dua

  Abdullah bin Ömer -radıyallahu anhüma-dan rivâyet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz gazadan veya hacdan dönerlerken yüksek…

 • 20 Temmuz

  Şifa Duaları

  Hazret-i Âişe -radıyallahu anha-dan rivâyete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; “Bu…

 • 20 Temmuz

  Şifa Ayetleri

 • 20 Temmuz

  Mü’minler İçin Dua

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle dua etmişlerdir: “Yâ Rabb! Ben hangi…

 • 20 Temmuz

  Üzüntülü İken Dua

  İbn-i Abbas -radıyallahu anhüma- der ki: Resûl-lah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretleri üzüntülü ve sıkıntılı halinde şöyle duâ ederlerdi: “El-…

 • 20 Temmuz

  Hastaya Okunacak Dualar

  Hasta ziyaretlerinde Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in okuduğu duaları hadis kitapları kaydetmiştir. Buna göre şu dualar Peygamberimiz’in hastalara okuduğu dualardır: “Es’elü’llâhe’l-azîm.…

 • 20 Temmuz

  Sıkıntılı İken Dua

  İnsan, maruz kaldığı sıkıntılı takdirlere nefsinin isyan etmeyip itaat etmesi için duâ etmeli, hakkında hayırlısını dilemelidir. Peygamberimiz (sav) böyle sıkıntı…

 • 20 Temmuz

  Borçtan Halas Olmak (Kurtulmak) İçin

  “Ey Rabbim! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (28) “Sana…

 • 20 Temmuz

  Maişet Darlığında

  -“Maişet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıkdığı zaman şöyle demekden men’ edecek hiç bir şey yokdur: “Canıma, malıma ve…

 • 20 Temmuz

  Ölüm Haberi Duyunca

  “Ölümün kendine hâs bir büyük korkusu vardır. Sizden birinize bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin: “Biz Allah’a aidiz ve…

 • 20 Temmuz

  Gök Gürleyince Okunacak Dua

  “Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah’ı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işitdiğiniz zaman Allah’ı tesbîh ediniz, tekbîr…

 • 20 Temmuz

  Rüzgar Esince Okunacak Dua

  “Kuzey rüzgârı şiddetlendiği zaman Resûlullah: “Ey Rabbim! Bu rüzgârla göndereceğin şeylerin şerrinden sana sığınırım” derlerdi. (35) (35) Tuhfetû’z-zakirîn, 174.

 • 20 Temmuz

  Yağmur Duası

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yağmur duâsına çıkınca: “Ey Rabbim kullarını içir, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (36)…

 • 20 Temmuz

  Bela, Tuzak ve İlahi Gazabdan Korunmak

  “Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ…

 • 20 Temmuz

  Düşman Korkusundan Kurtulmak İçin

  İbn Abbas -radıyallahu anh-dan rivâyete göre Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Babanız İbrahim -aleyhisselâm- da İsmail ve İshâk -aleyhisselâm-ı…

 • 20 Temmuz

  Ölü Kabre Konunca Okunacak Dua

  “Meyyiti kabrine koydukları zaman: Allah’ın adiyle ve Allah ile ve Allah yolunda Resûlullah’ın dini üzere, derlerdi.” (45) Kabristan ziyareti esnasında:…

Başa dön tuşu