Çocuk ve İsim Sözlüğü

ANSİKLOPEDİK İSİM SÖZLÜĞÜ ÖNSÖZ İsim; ad, unvan, nam, alem, şöhret, lakap anlamına gelen bir kelimedir. Somut ya da soyul olan ve insanın idrak…

İsim anlamları – A

ÂBAD: (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar. ABADÎ: (Fars.) Er. - Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet…

İsim anlamları – B

BABA: (Tür.) Er. 1. Kendi dölünden çocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara…

İsim anlamları – C

CABBAR: (Ar.) Er. - (bkz. Cebbar). CABGU: (Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. CABİR: (Ar.) Er. - 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip…

İsim anlamları – Ç

ÇAĞA: (Tür.). - Çocuk. ÇAĞAÇAR: (Tür.) Er. - Çağ açacak kimse. ÇAĞAKAN: (Tür.) Er. - Çağı yakalayan, çağdaş. ÇAĞAN: (Tür.) Er. -…

İsim anlamları – D

DADAŞ: (Tür.) Er. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. DAFİ: (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. DAĞAŞAN: (Tür.) Er. -…

İsim anlamları – E

EBAN: (Ar.) Er. - Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın üçüncü oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir.…

İsim anlamları – F

FADALE: (Ar.) Er. 1. Faziletli. 2. Rasulullah'a tabi olmuş sahabedendir. Medineli ilk müslümanlardandır. Birçok hadis rivayeti mevcuttur. FADIL: (Ar.)…

İsim anlamları – G

GABRA: (Ar.) Ka. - Yer, yeryüzü, arz. GAFFAR: (Ar.) Er. 1. Kullarının günahlarını affeden, Allah. 2. Çok merhamet eden. Allah'ın isimlerinden.…

İsim anlamları – H

HABBAN: (Ar.) Er. - Güney Arabistan'da bir kasaba. HABİB: (Ar.) Er. - Sevgili. Seven, dost. HABEŞİ: (Ar.) Er. - Habeşler gibi derisinin rengi çok koyu…

İsim anlamları – I

IDIK: (Tür.) Er. - Kutsal, mübarek. IDIKUT: (Tür.) Er. 1. Eski Türklerde bir şan. 2. Devlet yönetme gücü. IKNAT: (Ar.) Ka. 1. Allah'a dua etme,…

İsim anlamları – İ

İBADULLAH: (Ar.) Er. 1. Allah'ın kullan, insanlar, (bkz. Abdullah). 2. Çok, pek çok. İBER: (Ar.). - İbretler, alınan kötü dersler. - Erkek ve kadın…

İsim anlamları – K

KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar. KA'B: (Ar.) Er. 1. Topuk kemiği, aşık kemiği anlamında. 2.…

İsim anlamları – L

LÂCEREM: (Ar.) Ka. 1. Şüphesiz. 2. Besbelli, elbette. LAÇİN: (Tür.). 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli. - Erkek ve kadın adı olarak…

İsim anlamları – M

MACİD: (Ar.) Er. - Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. MACİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Macid). MAĞFİRET: (Ar.) Ka. - Allah'ın kullarının…

İsim anlamları – N

NABİ: (Ar.) Er. 1. Haberci, haber veren. 2. Yüksek, yüce. 3. Büyük Türk şairidir. 17. asrın ikinci yarısında yaşamıştır. NABİA: (Ar.) Ka. -…

İsim anlamları – O

OBA: (Tür.) Er. 1. Çadırlarda yaşayan göçebe ailelerin meydana getirdiği topluluk. 2. Genellikle bölmeli göçebe cadın. 3. Yabancı. 4. Zeka ya da…

İsim anlamları – Ö

ÖCAL: (Tür.) Er..- Yapılan kötülü­ğün acısını çıkar, öcünü al. ÖCALAN: (Tür.) Er. - İntikam alan. ÖDÜL: (Tür.) l Bir basan ya da…

İsim anlamları – P

PADİŞAH: (Fars.) - Hükümdar. PAHA: (Tür.) - Değer, fîat, eder, tutar. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. PAKALIN: (f.t.i.) Er. - Dürüst,…

İsim anlamları – R

RABBANİ: (Ar.) Er. 1. Allahla ilgili. 2. Kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allah'tan geleni…

Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12
© 2005-2017 www.islamiyet.gen.tr All rights reserved.
Bu sitede yer alan bilgileri kaynak göstererek yayımlayabilirsiniz.
Top