islamdakadinveaile.jpg

Sıla-i Rahim

Akraba ve yakınları ziyaret etme, hallerini ve hatırlarını sorma, gönüllerini alma anlamında bir İslam ahlâkı terimi. İslam’da insanlar…

islamdakadinveaile.jpg

Komşuluk Hakkı

Yüce dinimiz İslamiyet’e göre komşunun komşu üzerinde hakları vardır. Buna komşuluk hakkı diyoruz. Dinimiz komşuluk hakkı üzerinde çok…

islamdakadinveaile.jpg

Çocuğun Kefaleti

Çocuğun kefaleti farzdır. Çünkü terk edildiği zaman çocuk helak olur. Bu, Allah’ın vacip kıldığı canın korunması türünden bir…

islamdakadinveaile.jpg

Çok Evlilik

Taaddüd-i Zevcat “İki zevcesi olup da birine tamamen meyledip diğerini ihmal eden kimse, kıyamet gününde, bir yanı felçli olarak gelir.”…

islamdakadinveaile.jpg

İslamda Çok Evlilik

Cenab-ı Hak buyuruyor:  “Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size…

islamdakadinveaile.jpg

Namahreme Bakış

İslam dîni, mahrem olmayan kadınlara bakmayı yasaklamıştır. Zevcesi veya mahremi olmayan (nâmahrem) kadınlara bilerek bakmak câiz değildir.…

islamdakadinveaile.jpg

Efendimiz’in (sav) Evlilikleri

Her vesile ile İslâmiyete saldıran ve o güneşin üflemekle söneceğini sanan bazı zavallılar, Peygamberimizin (S.A.V.) yaptığı evliliklerin nefsanî…

islamdakadinveaile.jpg

Eşlerin birbirlerine karşı görevleri

Aile ve aile fertlerinin karşılıklı görevleri pedagoji, sosyoloji, hukuk vb. bilimlerin alanına giren önemli konulardan biridir. Bu bilimlerin her biri,…

islamdakadinveaile.jpg

Evlenilmesi Haram Olanlar

NİKÂHI HARAM OLAN KADINLARI TANIMADA ÖLÇÜ İslâmî hükümlere göre kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlara “Muharremât” adı…

islamdakadinveaile.jpg

Evlilik nedir?

Evlilik bir sanattır; ailemizdeki mutluluğumuzu sürdürebilmemizde sanatımızı nasıl icra etiğimizle yakından ilişkilidir. Hangi dallarda mı…

islamdakadinveaile.jpg

İslam’da Evlenmenin Hükmü Nedir?

İslam’da evlenmenin hükmü üç kısımdır: Vacip, sünnet ve mübahtır. 1- Bir kimsenin şehveti galebe çalıp günaha girmekten endişe ederse…

islamdakadinveaile.jpg

İslam’da Kürtaj

Kürtaj, ana rahmindeki “cenin”* in herhangi bir dış etkiyle düşmesi. Bu, kasıtlı olarak ilaç kullanma vb. ile olabileceği gibi, korku,…

islamdakadinveaile.jpg

Kadının Eşini Seçme Hakkı ve İslam

Medine’nin yerlilerinden olan Hidam’ın kızı Hansa, bir gün Aişe validemize gelir ve sorusunu şöyle sorar: Valide, der. Babam beni itibarlı bulduğu…

islamdakadinveaile.jpg

Kadının Evlilikteki Durumu

Evlenmekle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’in Nûr Sûresi’nde şöyle buyurulur: “İçinizden bekârları ve kölelerinizden, câriyelerinizden…

islamdakadinveaile.jpg

Evliliğin Gayesi

İslâm’da evliliğin en başta gelen gâyesi, îmânlı bir neslin yetiştirilmesi ve İslâm ümmetinin sayısının çoğaltılmasıdır. Bu hususda…

islamdakadinveaile.jpg

Kadının Çalışması

Efendim, kadının çalışıp çalışmayacağı konusunu soran okuyucularıma burada tek şıkkı tavsiyeyi pek isabetli bulmamaktayım. Çalışamaz, yahut…

islamdakadinveaile.jpg

İslam ve Akraba Evliliği

Akraba evliliği sakat doğumlara sebep oluyorsa İslâm akraba evliliğine neden izin vermiştir?Sakat doğuma akraba evliliği değil, hastalık (kan…

islamdakadinveaile.jpg

Miras

Mirasta erkeğe kadına verilen miktarın iki katı verildiğini söyleyerek kadına haksızlık yapıldığını iddia ederler. Halbuki İslamiyet’te kadın…

islamdakadinveaile.jpg

Eşitlik

Allah kadınla erkeği eşit yaratmamıştır. Her ikisini de insan olma yönünden, akıl, bilgi, kültür yönünden eşit olsa da, kadın erkekten daha…

islamdakadinveaile.jpg

Kadının Şahitliği

Şahitlik konusunda iki kadına bir erkeği mi kabul eder İslam…?! Asla!: İslâm hukûkunda erkeklerin vâkıf olamayacağı ve tamamen kadınların…

© 2005-2017 www.islamiyet.gen.tr All rights reserved.
Bu sitede yer alan bilgileri kaynak göstererek yayımlayabilirsiniz.
Top