Islamiyet.gen.tr Bir Dua >  ( Hz. Ebu Bekir-i Sıddık’ın ( r.a ) duası ) "; $dua2="Ya İlahi! Kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakire lütfünle kerem eyle ! Ey Celil olan Allah’ım ! Büyük günah sahibi , bu zelil ve garib kulunun günahını bağışla !"; $dua3="' Ey Rabbimiz ! Bizi sana boyun eğenlerden kıl . Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar , bize ibadet usullerimizi göster , Tevbemizi kabul et ; zira , tevbeleri çokça kabul eden , çok merhametli olan ancak Sensin.' ( Bakara 128 ) "; $dua4="' Allahım , Senin yardımınla hareket ederim , Senin yardımınla kıpırdarım , Senin yardımınla yürürüm ! ' ( Peygamber efendimizin ( s.a.v ) yolculuğa çıkarken yaptığı dua ) "; $dua5="Allah’ım ! Sana şükrümde , Seni zikrimde ve Sana en güzel ibadetlerimi yapmamda bana yardım et."; $dua6="' Rabbim ! Sadrımı ( göğsümü ) aç , genişlet! ' ( Musa’nın ( a.s ) birinci duası , Taha Suresi 25 ) "; $dua7="Rabbim , sen her fiilinde nazik ve incitmesizsin ; Senin rahmetin o kadar büyük ki insanların sadece iyilikleri değil hataları da senin rahmetine erişme vesilesidir. ( Blaise Pascal ) "; $dua8="Allah’ım bizi bu dünyadan şehadet ve imam ile çıkar . ( Risale-i Nur’dan ) "; $dua9="Seni çağırıyorum ey Rabbim, Seher vakti beni bir Sen işitirsin. Seher vakti Sana duamı arzediyorum , aczimi , fakrımı ilan ediyorum."; $dua10="Ey Allah’ım nurumu artır , bana nur ver ve benim için bütün nurları içine alan büyük bir nur ihsan eyle. ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua11="Ya Rabbi, Mal verdiğinde Saadet de ver , Kuvvet verdiğinde Akıl da ver Tevazu verdiğinde İzzet de ver ; İktidar verdiğinde Basiret de ver Bela verdiğinde İman da ver ; Nimet verdiğinde Şükür de ver Güzellik verdiğinde İffet de ver ; Cesaret verdiğinde İnsaf da ver Zorluk verdiğinde Sabır da ver. "; $dua12="Allah’ım , dalalete uğratmaktan ve dalalete uğratılmaktan Sana sığınırım. ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua13="Allah’ım, Bugün kalbime Seni nerde ve nasıl bulacağımı öğret. ( Aziz Anselm’im Duası ) "; $dua14="Rabbim , fakirden asla yüz çevirmemeye ve küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvvet ver bana. ( R.Tagore ) "; $dua15="Ya Rab , her an Seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver. ( Gönenli Mehmed Efendi ) "; $dua16="( Rabbimiz ) yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden medet umarız. Bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil ! ( Fatiha 5 – 7 ) "; $dua17="Beni , düşünmeden su gibi akıp giden , nereden geldiğini , nereye gideceğini bilmeyen ; bakıp da görmeyen , işitip de anlamayan kulların arasına koyma. ( Rauf Denktaş ) "; $dua18="Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme Yarabbi ! ( Sultan I.Murad’ın Kosova’da şehid olmadan az önce yaptığı duadan ) "; $dua19="Ey Rabbimiz , bizden cehennem azabını uzaklaştır ; cehennem azabı sürekli bir helaktır. ( Furkan , 65 ) "; $dua20="Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla , bizi bağışla ! Sen her şeye Kadirsin. ( Mü’minlerin cennete girdiklerinde ettiği dua , Tahrim 8 ) "; $dua21="Allah’ım bize dünyada da , ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ! ( Bakara Suresi , 201 ) "; $dua22="Ey kalbleri halden hale çeviren MukallibelKulub kalbimi dinin üzere sabit kıl ! ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua23="Rabbimiz ; beni , annemi , babamı , bütün mü’minleri hesap gününde affet. ( İbrahim Suresi , 41 ) "; $dua24="' Allah’ım nimetinin zevalinden , verdiğin afiyetin gidivermesinden , musibetin birden bire gelmesinden , bütün gazabından Sana sığınırım.' ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua25="Rabbim , ben Senin bana indireceğin hayra öylesine muhtacım ki… ( Hz. Musa’nın(as) duası , Kasas Suresi 24 ) "; $dua26="' Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim ! Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat ' ( Yusuf’un (as) duası , Yusuf Suresi 101 ) "; $dua27="' Allah’ım ; zelil olmaktan ve zillete uğratmaktan Sana sığınırım ' ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua28="Allahım , zulmetmekten ve zulmedilmekten Sana sığınırım. ( Peygamberimizin (asm) dilinden ) "; $dua29="Ya İlahi ! Bize bu ayrılıkların hikmetini anlamayı nasip eyle! Bu ayrılık hüznünün arkasında hangi sevinçler var? Göster bize Ya Rabbi!"; $dua30="Rabbim bağışla , merhamet et; çünkü Sen Merhamet Edenlerin En Hayırlısısın ( Mü’minun Suresi , 118 ) "; $dua31="Ey Rabbim! Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum."; $duai="dua$i";$duaiy=$$duai; echo"$duaiy"; ?>