islamiyet.gen.tr | Sitene Ekle
( Hz. Ebu Bekir-i Sıddık’ın ( r.a ) duası )
"; $dua2="Ya İlahi! Kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakire lütfünle kerem eyle ! Ey Celil olan Allah’ım ! Büyük günah sahibi , bu zelil ve garib kulunun günahını bağışla !"; $dua3="' Ey Rabbimiz ! Bizi sana boyun eğenlerden kıl . Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar , bize ibadet usullerimizi göster , Tevbemizi kabul et ; zira , tevbeleri çokça kabul eden , çok merhametli olan ancak Sensin.'
( Bakara 128 )
"; $dua4="' Allahım , Senin yardımınla hareket ederim , Senin yardımınla kıpırdarım , Senin yardımınla yürürüm ! '
( Peygamber efendimizin ( s.a.v ) yolculuğa çıkarken yaptığı dua )
"; $dua5="Allah’ım ! Sana şükrümde , Seni zikrimde ve Sana en güzel ibadetlerimi yapmamda bana yardım et."; $dua6="' Rabbim ! Sadrımı ( göğsümü ) aç , genişlet! '
( Musa’nın ( a.s ) birinci duası , Taha Suresi 25 )
"; $dua7="Rabbim, sen her fiilinde nazik ve incitmesizsin ; Senin rahmetin o kadar büyük ki insanların sadece iyilikleri değil hataları da senin rahmetine erişme vesilesidir.
( Blaise Pascal )
"; $dua8="Allah’ım bizi bu dünyadan şehadet ve imam ile çıkar .
( Risale-i Nur’dan )
"; $dua9="Seni çağırıyorum ey Rabbim, Seher vakti beni bir Sen işitirsin. Seher vakti Sana duamı arzediyorum , aczimi , fakrımı ilan ediyorum."; $dua10="Ey Allah’ım nurumu artır , bana nur ver ve benim için bütün nurları içine alan büyük bir nur ihsan eyle.
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua11="Ya Rabbi, Mal verdiğinde Saadet de ver , Kuvvet verdiğinde Akıl da ver
Tevazu verdiğinde İzzet de ver ; İktidar verdiğinde Basiret de ver
Bela verdiğinde İman da ver ; Nimet verdiğinde Şükür de ver
Güzellik verdiğinde İffet de ver ; Cesaret verdiğinde İnsaf da ver
Zorluk verdiğinde Sabır da ver.
"; $dua12="Allah’ım , dalalete uğratmaktan ve dalalete uğratılmaktan Sana sığınırım.
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua13="Allah’ım, Bugün kalbime Seni nerde ve nasıl bulacağımı öğret.
( Aziz Anselm’im Duası )
"; $dua14="Rabbim , fakirden asla yüz çevirmemeye ve küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvvet ver bana.
( R.Tagore )
"; $dua15="Ya Rab , her an Seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver.
( Gönenli Mehmed Efendi )
"; $dua16="( Rabbimiz ) yalnız Sana kulluk ederiz ve yalnız Senden medet umarız. Bizi doğru yola hidayet eyle. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil !
( Fatiha 5 – 7 )
"; $dua17="Beni , düşünmeden su gibi akıp giden , nereden geldiğini , nereye gideceğini bilmeyen ; bakıp da görmeyen , işitip de anlamayan kulların arasına koyma.
( Rauf Denktaş )
"; $dua18="Lütfunu bizimle beraber kıl ve muhafazanı bizden eksik etme Yarabbi !
( Sultan I.Murad’ın Kosova’da şehid olmadan az önce yaptığı duadan )
"; $dua19="Ey Rabbimiz , bizden cehennem azabını uzaklaştır ; cehennem azabı sürekli bir helaktır.
( Furkan , 65 )
"; $dua20="Ey Rabbimiz nurumuzu tamamla , bizi bağışla ! Sen her şeye Kadirsin.
( Mü’minlerin cennete girdiklerinde ettiği dua , Tahrim 8 )
"; $dua21="Allah’ım bize dünyada da , ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru !
( Bakara Suresi , 201 )
"; $dua22="Ey kalbleri halden hale çeviren MukallibelKulub kalbimi dinin üzere sabit kıl !
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua23="Rabbimiz ; beni , annemi , babamı , bütün mü’minleri hesap gününde affet.
( İbrahim Suresi , 41 )
"; $dua24="' Allah’ım nimetinin zevalinden , verdiğin afiyetin gidivermesinden , musibetin birden bire gelmesinden , bütün gazabından Sana sığınırım.'
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua25="Rabbim , ben Senin bana indireceğin hayra öylesine muhtacım ki…
( Hz. Musa’nın(as) duası , Kasas Suresi 24 )
"; $dua26="' Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim ! Müslüman olarak canımı al ve beni salih kullarına kat '
( Yusuf’un (as) duası , Yusuf Suresi 101 )
"; $dua27="' Allah’ım ; zelil olmaktan ve zillete uğratmaktan Sana sığınırım '
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua28="Allahım , zulmetmekten ve zulmedilmekten Sana sığınırım.
( Peygamberimizin (asm) dilinden )
"; $dua29="Ya İlahi ! Bize bu ayrılıkların hikmetini anlamayı nasip eyle! Bu ayrılık hüznünün arkasında hangi sevinçler var? Göster bize Ya Rabbi!"; $dua30="Rabbim bağışla , merhamet et; çünkü Sen Merhamet Edenlerin En Hayırlısısın
( Mü’minun Suresi , 118 )
"; $dua31="Ey Rabbim! Senden beni kazâna râzı kılmanı, ölümden sonra yaşamanın serinliğini istiyorum."; $duai="dua$i";$duaiy=$$duai; echo"$duaiy"; ?>