Çocuk ve İsim Sözlüğü

İsim anlamları – R

REMİZ: (Ar.) Er. l. İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme. 2. Alamet, amblem.

REMZİ: (Ar.) Er. – Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.

REMZİYE: (Ar.) Ka. – (bkz. Remzi).

RENÂN: (Ar.) Er. – İnleyen, çınlayan.

RENGİDİL: (Fars.) Ka. – Türk müziğinde bir makam.

RENGİN: (Fars.) Ka. 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

RENGİNAR: (Tür.) Ka. – Nar renginde olan.

RESÂ: (Fars.) Ka. – Yetişen, yetiştiren, erişen.

RESAİ: (Ar.) Er. – Süsler, süs.

RESAN: (Fars.) – Erişenler, yetişenler, ulaşanlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RESANE: (Fars.) Ka. – Özlem, hasret.

RESANET: (Ar.) Ka. – Sağlamlık, metanet.

REŞAT: (Fars.) Er. – Layık, değer, yakışır.

REŞİDE: (Fars.) Ka. – Yetişmiş, olgunlaşmış, ermiş.

RESMİ: (Ar.) Er. 1. Devletle ilgili olan. 2. Törenle yapılan. 3. Çok ciddi.

RESMİGÜL: (Fars.) Ka. – Gül gibi güzel, gül biçiminde.

RESMİYE: (Ar.) Ka. – (bkz. Resmi).

RESUL: (Ar.) Er. – Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.

RESULHAN: (a.f.i.) Er. – Hükümdarların elçisi.

REŞAD: (Ar.) Er. 1. Doğru yolda, hak yolda yürüme. 2. Sultan Reşad; Osmanlı son dönem padişahlarındandır. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

REŞİD: (Ar.) Er. 1. Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden. 2. İyi ve doğruyu seçebilen, malını idare gücü olan, rüşd yaşına ulaşmış akil ve baliğ (kişi) ergin, erişkin. 3. Akıllı hareket eden doğru yolda giden. – Abdürreşid olarak kullanılır. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

REŞİDE: (Ar.) Ka. – (bkz. Reşid).

REŞİDUDDİN:  (Ar.) Er. – Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.

REŞİK: (Ar.) Er. – Uzun boylu, yakışıklı.

REVA: (Fars.) Er. – Yakışır, uygun, yerinde.

REVAH: (Ar.) Er. 1. Bir şeyi elde etmeden doğan neşe. 2. Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.

REVAHA: (Ar.) Ka. – (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha’nın babası.

REVAHİ: (Ar.) Er. – Bal arıları.

REVAİD: (Ar.) Er. – Gürleyen bulutlar.

REVAN: (Fars.) 1. Akan, su gibi akıp giden. 2. Ruh, can. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

REVHA: (Ar.) Er. – Rahatlık. Gönül rahatlığı.

REVİŞ: (Fars.) Er. – Biçim, tarz, üslup. Tutum, davranış, yol.

REVNAK: (Ar.) Ka. – Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.

REVZEN: (a.f.i.) Ka. – Pencere.

REYAN: (Ar.). – Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

REYHAN: (Ar.) Ka. 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.

REYYA: (Ar.) Ka. – Güzel koku, reyhan.

REYYAN: (Ar.) – Suya kanmış, suya doymuş. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

REZAN: (Ar.) Er. – Ağırbaşlı, gururlu.

REZZAK: (Ar.) Er. – Bütün canlıların rızkını veren , onları nimetlendiren anlamında. Allah’ın isimlerinden. “Abd” takısı alarak kullanılır, (bkz. Abdürrezzak).

REZZAN: (Ar.) Ka. – Ağırbaşlı, ağır, onurlu.

RIDVAN: (Ar.) Er. 1. Rıza, razılık, razı olma. 2. Cennet kapısında bekleyen melek. Kur’an’da 10’dan fazla yerde geçmektedir.

RIFAT: (Ar.) Er. – Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.

RIFKI: (Ar.) Er. – Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.

RIFKIYE: (Ar.) Ka. – (bkz. Rıfkı).

RIZA: (Ar.) Er. – Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.

RIZKULLAH: (Ar.) Er. – Allah’ın verdiği nimet. Nimetler veren Allah’ın kulu.

RİAYET: (Ar.) 1. Gütme, gözetme. 2. Sayma, saygı, itibar. 3. Ağırlama. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RİCAL: (Ar.) Er. 1. Erkekler. 2. Onur sahibi kimseler.

RİKAB: (Ar.) Er. – Büyük, saygın bir kimsenin huzuru, önü. – Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.

RİKKAT: (Ar.) Ka. – İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.

RİMAYET: (Ar.) Ka. – Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.

RİNDAN: (Fars.) Ka. – Dünya işini boş görenler, alçakgönüllüler, kalenderler.

RİSALE: (Ar.) Ka. 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua.

RİSALEDDİN: (Ar.) Er. – Dinin elçisi, peygamberi. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

RİSALET: (Ar.) Er. – Elçilik. Peygamberlik.

RİVA: (Ar.) – Suya kanmışlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RİYASET: (Ar.) – Reislik, başlık, baş olma, başkanlık. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RİYAZ: (Ar.) Er. – Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.

RİYAZET: (Ar.) – Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RUHAN: (Fars.) Ka. – Güzel kokan, güzel kokulu.

RUHANİ: (Fars.) Er. – Ruhla ilgili. Gözle görülmeyen.

RUHCAN: (Tür.) Er. – Ruh ve can isimlerinden bileşik isim.

RUHFEZA: (Tür.) Ka. – Yükselen ruh, yüksek ruh.

RUHİ: (Ar.) Er. – Ruhsal, ruhla ilgili.

RUHİDDİN: (Ar.) Er. – Dinin ruhu, özü. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

RUHİNUR: (f.a.i.) Ka. – Nurlu, aydınlık yüzlü.

RUHİŞEN: (a.f.i.) Ka. – Şen, neşeli, canlı kimse.

RUHİYE: ( Ar.) Ka. – (bkz. Ruhi).

RUHNEVAZ: (Fars.) Ka. 1. Ruh okşayan. 2. Türk müziğinde bir makam.

RUHSADE: (Fars.) Ka. – Yanağını, yüzüne süren, yüzünü sürmüş.

RUHSAL: (Tür.) Ka. – Ruhla ilgili olan, ruhi.

RUHSAR: (Fars.) Ka. – Yanak. Yüz, çehre.

RUHSARE: (Fars.) Ka. – (bkz. Ruhsar).

RUHSAT: (Ar.) – İzin, müsaade. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RUHŞAN. – (Ar.) Er. – Yüce, üstün, şanlı, ruh.

RUHŞEN: (a.f.i.) Ka. – (bkz. Ruhişen).

RUHUGÜL: (Ar.) Ka. – Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.

RUHUNUR: (Tür.) Ka. – (bkz. Ruhinur).

RUKİYE: (Ar.) Ka. – Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.

RUŞEN: (Fars.) Er. – Aydın, parlak. Belli, aşikar.

RUŞENİ: (Fars.) Er. 1. Aydınlık, açıklık. Belli olma. 2. Bir tarikatın adı. Halvetiyyenin Ruşeni kolunun kurucusu olan Aydınlı Ömer Dede’dir.

RUZAN: (Fars.) Ka. – Günler, gündüzler.

RUZİ: (Fars.) Er. 1. Gündüze ait, gündüzle ilgili. 2. Rızık, azık, kısmet, nasip.

RUZİYE: (Fars.) Ka. – Gündüze ait, gündüzle ilgili.

RÜCUM: (Ar.) Er. – Akan yıldız.

RÜÇHAN: (Ar.) Er. – Üstünlük, üstün olma.

RÜKNEDDİN: (Ar.) Er. – Dinin temel direği. – Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

RÜKNİ: (Ar.) Er. l. Bir şeyin en sağlam yanı. 2. Saygın, güçlü, önemli kimse

RÜKUNET: (Ar.) Ka. – Ağırbaşlılık, gururluluk.

RÜSTEM: (Fars.) Er. – Yiğit, kahraman. İran’ın ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

RÜSTİ: (Fars.) Er. – Yiğitlik. Üstünlük. Kuvvet.

RÜSUHİ: (Ar.) Er. 1. Sağlam, güçlü. 2. Becerikli, yetenekli.

RÜŞTÜ: (Ar.) Er. – Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.

RÜVEYDA: (Ar.) Ka. – Hoş, ince, nazik, Rüveyde.

RÜVEYDE: (Ar.) Ka. – (bkz. Rüveyda).

RÜVEYHA: (Ar.) Ka. – Zariflik, incelik.

RÜVİDE: (Ar.) Ka. – (bkz. Rüveyde).

RÜYA: (Ar.) Ka. 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.

RÜYET: (Ar.) – Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

RÜZGÂR: (Fars.) Er. 1. Zaman, devir. 2. Dünya, alem. 3. Talih. 4.

Önceki sayfa 1 2
Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı